Menu ...

 


Seminár o zážitkovom učení

Učitelia vzdelávajú žiakov, ale aj oni sa potrebujú vzdelávať. Preto sa pani učiteľky primárneho vzdelávania a PK slovenského jazyka a literatúry Základnej školy Jana Amosa Komenského v Seredi zúčastnili dňa 19.11.2015 seminára „Stimulácia čitateľskej gramotnosti prostredníctvom zážitkového učenia“. Seminár viedla doc. PaedDr. Dana Kollárová, odborná asistentka na Katedre pedagogiky PF UKF v Nitre.

V dnešnej dobe plnej počítačov a internetu málo detí siahne po knihe. A práve zážitkové učenie by malo slúžiť na to, aby v žiakoch prebudilo túžbu po čítaní. Pani Dana Kollárová nám názornou formou ukázala, ako sa dá zážitkové učenie využiť pri čítaní. Najprv nás uviedla do problematiky trochou teoretických poznatkov a potom sme ich aplikovali do praxe. Všetci poznáme rozprávku Hrnček, var. Je to krátka rozprávka a my sme s ňou pracovali viac ako hodinu. Pri čítaní rozprávok treba vysvetľovať neznáme slová, využívali sme rytmické cvičenia, ktoré sú deťom blízke. Treba zaraďovať dramatizáciu, nemusí to byť celá rozprávka, stačí jedna veta. Tvorivosť a kreativitu  sme rozvíjali napr. tým, že z papiera sme tvorili jedlo, ktoré by sme ponúkli a pod. Do čítania sme zaradili aj cvičenia na orientáciu v texte a iné pohybové aktivity. Veľmi sme sa pritom bavili.

Zážitkové učenie sa dá využiť nielen na hodinách slovenského jazyka a literatúry a cudzích jazykov, aj v iných predmetoch.  Seminár bol naozaj zaujímavý a plný podnetov, ktoré budeme využívať pri našej práci, pri tom, aby si deti našli cestu ku knihám.

Mgr. Zuzana Kuciaková

Fotogaléria