Menu ...

 


Majster prezentácie s Ľudovítom  Štúrom

Dňa 11.marca 2015 sa uskutočnila v Seredi na ZŠ Jana Amosa Komenského súťaž v tvorbe prezentácií na PC pod názvom „Majster prezentácií“. Bola zameraná na 200.výročie narodenia významného slovenského dejateľa Ľudovíta Štúra. Súťaž otvorila predsedníčka MO MS Slávka Kramárová spolu s riaditeľkou Mgr. Zuzanou Súdinovou a viceprimátorom Mesta Sereď Bc. Ľubomírom Veselickým. Organizovali ju MO Matice slovenskej  a ZŠ Jana Amosa Komenského v spolupráci s Mestom Sereď. Spolu sa zúčastnilo 23 žiakov zo 6 škôl: ZŠ J. Fándlyho, CZŠ sv. Cyrila a Metoda, ZŠ J. A. Komenského a Gymnázium V.Mihálika zo Serede ,ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka zo Šintavy a ZŠ K. Kuffnera zo Sládkovičova. Žiaci súťažili v dvoch kategóriách: I., 4.-6.ročník a II.,7.-9.ročník.

Tvorbe prezentácií sa venovali dve hodiny, ďalšiu hodinu prednášali prezentácie pred 3-člennou porotou, ktorá mala veľmi náročnú prácu, pretože prezentácie boli veľmi dobré. Hodnotila sa obsahová stránka, spracovanie prezentácie a celkový dojem. Nakoniec  porota v zložení  Mária Kojšová, Veronika Navrátilová a Jana Očenášová rozhodli v I. kategórii nasledovne:

1. Adam Kabrhel
2. Zora Valábková
3. Timotej Tabaček

V II. kategórii rozhodovala porota v zložení Alena Ujlacká, Marianna Kramárová a Danka Babišová, ktorá udelila:

1. Marek Matušica
2. Dominik Farský
3. Vanessa Masaryková

Ocenení dostali okrem diplomov ceny, konkrétne prvé miesta slúchadlá, druhé USB kľúče a tretie  DVD nosiče. Všetci účastníci mali sladkú desiatu.

                                                                                                                                            Slávka Kramárová

Fotogaléria