Menu ...

 


U Č E N I E    V    P R Í R O D E

Príroda má svoje čaro v každom ročnom období. Každý z nás ju má rád, preto si zaslúži pozornosť všetkých. Triedne učiteľky tretieho a štvrtého ročníka ZŠ Jana Amosa Komenského v Seredi prebudili u detí priateľský vzťah k prírode prostredníctvom environmentálnej východy. Po ceste do múzea včelárstva sme sledovali flóru i faunu, všímali si rastliny i živočíchy, ktoré sa vyskytujú v našom okolí. 

Deti hneď upútal Skanzen v areáli Včelárskej paseky, v Kráľovej pri Senci. Založený bol v roku 1930. Pán Moravčík ml. nám veľmi pútavo porozprával o dejinách včelárstva na Slovensku, unikátnych úľoch, ktoré sa používali už v 17. storočí, o debničkových úľoch z 18. storočia. Osobitné miesto vo vývoji úľov majú reliéfne a figurálne úle. Skanzen tvorí rôzne typy úľov, ktoré sa používajú aj v súčasnosti. V budove včelína nám objasnil, čo sú medomety, lisy na medzistienky, aké včelárske pomôcky a potreby v rozličných obdobiach vývoja slovenského včelárstva sa používali. Za povšimnutie stála aj expozícia včelárskej literatúry, výrobky zo včelích produktov. Zaujalo nás rozprávanie o živote včiel. Deti sa ťažko lúčili od pútavého rozprávania, avšak čakal nás vodný kolový mlyn v Jelke, považovaný je stredoeurópsku raritu, technickú pamiatku.

Deti čakal sprievodca, ktorý im vysvetlil, že mlyn stojí na ľavom brehu Malého Dunaja. Najstarší doklad o mlyne pochádza z roku 1894. Mlyn pracoval až do roku 1951, bol obnovený, zrekonštruovaný a v súčasnosti je sprístupnený verejnosti. Deti si prezreli trojpodlažný drevený mlyn s nadstavcom pre výťahy aj zvnútra, upriamili zrak na žľab na spúšťanie vriec do vozov, nazreli do prachovej komôrky. Obrovským zážitkom bolo, keď nám bolo umožnené vidieť pustený mlyn a riešili sme zadanú úlohu: - koľko lopát sa otočí počas jedného otočenia kola. Vypočuli sme si veľa zaujímavostí nielen o mlyne, ale aj o spracovaní obilia, o múke. V blízkosti mlyna je vybudovaný skanzen zameraný na poľnohospodársku činnosť. 

Počasie nám prialo, do školy sme sa vrátili plní nových vedomostí a zážitkov. Deti zistili, že príroda nám je príkladom a inšpiráciou v živote svojou krásou a múdrosťou. V duchu hesla „Lepšie je raz vidieť, ako stokrát počuť!“ sme prežili v prírode na čerstvom vzduchu krásny poučný deň.                                                   

                                                                                               Mgr. Karin Ščasná

Fotogaléria