Zneužívanie moci atraktívne

29.3.2012 sa žiaci našej školy v Dome kultúry Sereď zúčastnili výchovného koncertu s nie úplne tradičným názvom „Zneužívanie moci“. Čo sa pod týmto názvom bude skrývať, si nevedeli predstaviť ani tí najodvážnejší. Odvaha však nakoniec bola tým, čo počas prestavenia mnohí potrebovali.

O tom, čo je moc, akým spôsobom sa prejavuje jej zneužívanie v kolektíve detí i dospelých, ako sa brániť jej prejavom, primeraným spôsobom, pre dokonca  žiakov atraktívnym,  vysvetlili členovia skupiny Bearish Dream. Hovoreným i spievaným slovom vtiahli žiakov do programu a mnohí z nich  mali i možnosť priamo sa do programu zapojiť.

Zneužívanie moci v školskom prostredí bolo predstavené ako prevencia šikanovania, s ktorým sa žiaci v rôznych podobách môžu v školskom živote stretnúť.  Hlavnými postavami boli vždy agresor a jeho potenciálna obeť. I keď vytipovaná obeť nie vždy ako obeť i skončila. :-)

Praktické ukážky foriem šikanovania i správnych reakcií potenciálnych obetí, chytľavá hudba a vhodne zvolený prístup moderátora spôsobili, že hodina koncertu sa mnohým zdala prikrátka.

Nuž, ostáva dúfať, že koncert splní svoj účel a potenciálni agresori si svoju prebytočnú energiu vybijú pri športe či inej záujmovej činnosti a akékoľvek pokusy o šikanovanie budú zmarené hneď v počiatkoch tejto činnosti odvážnym prístupom žiakov, ktorí pozorne sledovali, čo v takých chvíľach robiť....